Registri u klasičnim orguljama

Acuta

Prema literaturi, brilijantna, visoka mikstura s najmanje tri reda svirala, premda postoje i primjeri s dva reda svirala. Audsley, Grove i Williams ju opisuju kao registar uske menzure. Grove ju datira oko 1500. Rani nizozemski i njemački primjeri su vrlo visokih frekvencija. Wedgwood kaže da može sadržavati i septimu.

Hrvatski naziv: oštar
Nazivi na drugim jezicima:
Njemački:scharf[f];
akuta;
scarf;
scharp
Engleski:sharp;
sharp mixture
Latinski:acuta;
vox acuta
Nizozemskischerp

© 2020 - Sva prava pridržana - orgulje.com