Orguljarstvo u Hrvatskoj

Počeci gradnje orgulja u Hrvatskoj sežu u davno 14. stoljeće, a prve instrumente sagradili su strani majstori.

Ukupno sagledavajući graditeljstvo orgulja u Hrvatskoj, može se razabrati šest razdoblja.

Razdoblja gradnje orgulja u Hrvatskoj

Prvo razdoblje. Od 14. do 16. st. u Hrvatskoj se pojavljuju strani graditelji. O njihovim djelima saznaje se iz arhivskih dokumenata. Instrumenti više ne postoje. Najstarije graditeljsko ime poznato iz arhiva je J. Andalus de Sibilia.

Drugo razdoblje. U 16. i početkom 17. st. uz strane se graditelje javljaju prvi hrvatski graditelji, čiji instrumenti više ne postoje. Prema arhivskoj građi poznati su Simeon (Šimun) Lupino i Grga Štrugl.

Treće razdoblje. Iz 17. st. potječu najstariji sačuvani instrumenti, koje grade prvi hrvatski graditelj Nikola Vrgadić (zvan Lupini) i strani majstori – J. G. Freundt, S. Kilarević, R. Rapold i J. Faller. U 18. st. se pojavljuju radionice koje trajno djeluju u Hrvatskoj. Nosioci te aktivnosti su P. Nakić, A. Weiner i C. Jäger. Prestaje isključiva dominacija stranih graditelja u Hrvatskoj.

Četvro razdoblje. U drugoj polovici 18. st. djeluje prva obiteljska radionica u Hrvatskoj, radionica D. i G. Moscatellija.

Peto razdoblje. Novi početak. U drugoj četvrtini 19. st. se povećava broj sredina iz kojih struje utjecaji. Iz Apatina dolaze P. Pumpp i A. Fabing, iz Mađarske G. G. Steininger, a iz Češke I. Petter. Obiteljske radionice same generiraju nasljednike.

Šesto razdoblje. U drugoj polovini 19. st. postojećim radionicama pridružuju se graditeljske obitelji Papa, Heferer, Dobnik i Erhatić. U prvoj polovini 20. st. iz Češke dolazi V. Holub, a u Hrvatskoj se obrazuje M. Majdak. U drugoj polovini 20. st. tvrtka Heferer obnavlja niz instrumenata hrvatskih i stranih graditelja. U Hrvatskoj radionicu otvara W. J. Braun iz Njemačke.

izvor podataka: E. Armano: Orgulje hrvatskih graditelja tragom Ladislava Šabana, Zagreb 2006.

© 2020 - Sva prava pridržana - orgulje.com