Dijelovi orgulja

Orgulje su instrument vrlo zamršene konstrukcije, koja se sastoji od mnogo dijelova. Zbog toga nije čudo, da postoji upravo ogromna literatura, o konstrukciji orgulja, te o njihovoj upotrebi i upotrebljavanju glazbenih mogućnosti, što ih orgulje pružaju.

Zvukovi se kod orgulja izvode na sviralama u koje se pušta stisnuti (zgusnuti) zrak. Prema tome morat ćemo navesti i opisati najvažnije dijelove orgulja: Sviraonik, Svirale, Mijeh, Zračnice, Traktura, Kućište.

© 2020 - Sva prava pridržana - orgulje.com