Registri u klasičnim orguljama

Aelodicon

Nježni 16′ registar sa slobodnotitrajućim jezičkom. Prema Audsleyu, naziv je korišten za instrument s tipkama i slobodnim jezičcima, preteču harmonija.

Hrvatski naziv: ne postoji
Nazivi na drugim jezicima:
Grčki:aeolodicon;
alodicon

© 2020 - Sva prava pridržana - orgulje.com