ORGULJE

kraljica glazbala

Dobrodošli na orgulje.com

Na ovom portalu možete pronaći sve informacije o orguljama – najvećem i najkompliciranijem instrumentu. Gotovo da nema crkve u Hrvatskoj koja nema barem nekakve orgulje. Cilj je objaviti sve orgulje na području Hrvatske. Osim orgulja, možete pronaći i informacije o registrima te o dijelovima orgulja. Na jednoj podstranici će biti ukratko navedeni hrvatski orguljari te neki osnovni podaci o njima.

J. S. Bach je govorio: “Orgulje nije teško svirati – samo je potrebno udariti prave tipke u pravo vrijeme i glazbalo svira samo.”

O meni

Zovem se Tomislav. Živim u mjestu Sračinec, kraj Varaždina. Orguljaš sam u župnoj crkvi sv. Mihaela ark. u samom Sračincu, a ujedno sam i učenik Srednje glazbene škole Varaždin. Osim sviranjem bavim se izradom orgulja i popravcima orgulja i harmonija.

Na ovome portalu pogledajte

Kontaktirajte me

Ukoliko imate nekakvih pitanja u vezi orgulja ili orguljaške literature, slobodno me kontaktirajte klikom na gumb “Kontaktirajte me”.

Dostupan sam i ako trebate uslugu štimanja orgulja.

© 2018 - Sva prava pridržana - orgulje.com